Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska 2016
Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska 2016
rok publikacji 2017
nazwa organizacji Carlsberg Polska
branża Przemysł Spożywczy
Przygotowany według standardu GRI -
weryfikacja ZEWNĘTRZNA Tak
raport zintegrowany Nie
format Online, PDF, Online,
dodatkowy komentarz

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska prezentuje działania i osiągnięcia w obszarze redukcji zużycia energii i wody, emisji CO2, bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacji konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz działalności społecznej.
Priorytetowe dla Carlsberga obszary są zbieżne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) - 3, 6, 7 i 8.