Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za 2016 r.
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za 2016 r.
rok publikacji 2017
nazwa organizacji Grupa Agora
branża Media
Przygotowany według standardu GRI GRI-G4 - Core
weryfikacja ZEWNĘTRZNA Nie
raport zintegrowany Nie
format PDF, Online, PDF,
dodatkowy komentarz

Odpowiadając na wymogi prawne, jako firma publiczna - notowana na giełdzie przygotowaliśmy raport niefinansowy całej Grupy Agora, w ramach którego prezentujemy nasze podejście w obszarach: ład organizacyjny, kwestie pracownicze i prawa człowieka, etyka, odpowiedzialność za produkt, rola mediów, przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom, kwestie społeczne, kwestie środowiskowe. Zaprezentowaliśmy w nim również nasz model biznesowy, wskaźniki efektywności związane z naszą działalnością, nasz wpływ na otoczenie, ryzyka i szanse oraz odpowiedzialne podejście do zarządzania. Raport, stworzony w oparciu o międzynarodowe Wytyczne GRI-G4 i Suplement Media, powstał w wersji polskiej i angielskiej i został opublikowany w marcu 2017 r.