Raport zintegrowany Grupy Azoty za rok 2018
Raport zintegrowany Grupy Azoty za rok 2018
rok publikacji 2019
nazwa organizacji Grupa Azoty
branża Przemysł Chemiczny
Przygotowany według standardu GRI GRI Standards - Core
weryfikacja ZEWNĘTRZNA Nie
raport zintegrowany Tak
format PDF,
dodatkowy komentarz

Przekazujemy w Państwa ręce raport zintegrowany prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za 2018 rok. Przy
jego przygotowywaniu skorzystaliśmy z najnowszych wytycznych międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting
Initiative (GRI Standards). Treść i układ raportu oparte są również na zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania
Zintegrowanego (IIRC).