Raport zrównoważonego rozwoju MPWiK S.A. 2016-2017
Raport zrównoważonego rozwoju MPWiK S.A. 2016-2017
rok publikacji 2018
nazwa organizacji MPWiK S.A.
branża Wodociągi
Przygotowany według standardu GRI GRI-G4 - Core
weryfikacja ZEWNĘTRZNA Nie
raport zintegrowany Nie
format PDF, Wersja drukowana, Online, Skrót raportu w wersji pdf,
dodatkowy komentarz

Pierwszy Raport zrównoważonego rozwoju MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu obejmuje lata 2016-2017. Poszukiwanie alternatywnych źródeł wody, reagowanie na zmiany klimatyczne, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, to tylko nieliczne przykłady od lat wyznaczanego przez MPWiK kierunku zrównoważonego rozwoju. Jest on swego rodzaju podsumowaniem działalności spółki i daje możliwość szerokiego komunikowania Strategii MPWiK.