Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2016
Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2016
rok publikacji 2017
nazwa organizacji PGE
branża Energetyka
Przygotowany według standardu GRI -
weryfikacja ZEWNĘTRZNA Nie
raport zintegrowany Nie
format PDF,