Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM za 2018 rok
Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM za 2018 rok
rok publikacji 2019
nazwa organizacji TIM SA
branża Handel hurtowy
Przygotowany według standardu GRI GRI Standards - Core
weryfikacja ZEWNĘTRZNA Nie
raport zintegrowany Tak
format PDF,
dodatkowy komentarz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2018 r. po raz pierwszy ma formę raportu zintegrowanego. Grupa TIM po raz pierwszy na tak szeroką skalę raportuje dane niefinansowe.

Raport został przygotowany według GRI Standards, a Grupa nie podlegała prawnemu obowiązkowi publikacji informacji niefinansowych za 2018 r.

W efekcie przeprowadzonych latem 2018 r. panelu interesariuszy i ankiety wśród pracowników Grupa TIM skupiła się w raporcie na następujących obszarach: jakość obsługi klientów i ich satysfakcja; przyjazne miejsce pracy; zatrudnienie, rozwój i edukacja pracowników; zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, zaangażowanie społeczne; wpływ na środowisko.