O rejestrze raportów

Jaka jest idea Rejestru Raportów?

Celem Rejestru Raportów jest usprawnienie komunikacji pomiędzy raportującymi organizacjami a interesariuszami, którzy poszukują informacji na temat wyników i wpływu ekonomicznego, społecznego i środowiskowego raportujących firm i organizacji.

 1. Rejestr ułatwia rozpowszechnienie raportów niefinansowych i umożliwia również dostęp do raportów analitykom, konsultantom i środowisku naukowemu.
 2. Rejestr stanowi wiodące źródło informacji o raportach wydawanych na polskim rynku.

W jaki sposób działa Rejestr Raportów?

Ogólne zasady:

 1. Rejestr jest bezpłatny dla użytkowników.
 2. CSRinfo jako operator Rejestru Raportów nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w raportach publikowanych na stronach Rejestru Raportów.
 3. Zgłaszający deklaruje standard sporządzenia raportu oraz przyjęty poziom aplikacji standardu. Operator Rejestru Raportów nie weryfikuje poprawności wypełnienia zasad deklarowanego standardu.

Dodawanie raportu:

 1. Jeśli chcesz dodać raport kliknij na przycisk  „Dodaj raport”. On otwiera formularz rejestracji raportu zawierający pytania o organizację, branżę jak i dotyczące samego raportu, w tym standardu wg jakiego został sporządzony czy też daty jego publikacji.
 2. Po wypełnieniu formularza jest on sprawdzany przez Operatora Rejestru i następnie publikowany w Rejestrze.
 3. Jako Rejestrujący otrzymujesz informację o publikacji raportu w Rejestrze.

Przeszukiwanie Rejestru Raportów:

 1. Możesz przeglądać dowolnie zawartość Rejestru klikając przycisk „Przeglądaj”
 2. Możesz również przeszukiwać Rejestr wg wybranych kryteriów. W tym celu kliknij „Wyszukaj raport”
 3. Raporty publikowane są wg daty ich wydania, a nie według okresu za jaki zostały sporządzone.

Kto prowadzi Rejestr Raportów?

CSRinfo jest pomysłodawcą i Operatorem Rejestru Raportów. Jesteśmy polskim GRI Data Partnerem i gromadzimy dane o raportach dla Global Reporting Initiative. Kilka lat temu postanowiliśmy uruchomić polski Rejestr by ułatwić dostęp do raportów niefinansowych i promować tę formę sprawozdawczości w Polsce. Rejestr Raportów zawiera szereg raportów, nie tylko sporządzanych wg standardu GRI.

Na co dzień CSRinfo zajmuje się doradztwem, szkoleniami oraz edukacją w zakresie standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji o nas możesz znaleźć na naszej stronie www.csrinfo.org. Umieszczamy na niej wyniki badań dot. raportowania, informacje o szkoleniach czy innych wydarzeniach związanych z raportowaniem.