Make Your Space Responsible - Raport Zrównoważonego Rozwoju 2018-2019
Make Your Space Responsible - Raport Zrównoważonego Rozwoju 2018-2019
rok publikacji 2020
nazwa organizacji Nowy Styl Group
branża Handel detaliczny w tym e-commerce
Przygotowany według standardu GRI GRI Standards - Core
weryfikacja ZEWNĘTRZNA Tak
raport zintegrowany Nie
format PDF,
dodatkowy komentarz

Liczący ponad 130 stron i opracowany przez kilkadziesiąt osób raport jest kompleksowym źródłem wiedzy o organizacji. W raporcie poruszane są zagadnienia z zakresu rozwoju i strategii Nowego Stylu, ale także produktów, klimatu, łańcucha dostaw, zespołu i wsparcia lokalnej społeczności. Szczegółowym analizom poddane zostaje m.in. zużycie surowców i materiałów, zarządzanie odpadami, a także względy bezpieczeństwa w miejscu pracy, wkład w edukację i kulturę.