Raport niefinansowy Grupy PZU i PZU SA 2019 „Tworzysz przyszłość – kultura i środowisko pracy PZU sprzyjają innowacjom”
Raport niefinansowy Grupy PZU i PZU SA 2019 „Tworzysz przyszłość – kultura i środowisko pracy PZU sprzyjają innowacjom”
rok publikacji 2020
nazwa organizacji PZU
branża Ubezpieczenia
Przygotowany według standardu GRI GRI Standards - Core
weryfikacja ZEWNĘTRZNA Wybierz
raport zintegrowany Nie
format Online,